Rotary

Kendinden Önce Hizmet

Dünyada iyi niyet ve barışın oluşumuna yardım eden; bütün mesleklerde yüksek ahlak standartlarını özendiren; insancıl hizmetler sunan iş ve meslek sahibi kişilerin, dünya ölçüsünde birleştiği bir kuruluştur.
Hizmet idelinin gerek bireyler, gerek toplu olarak pratikte uygulanmasını teşvik etmek amacıyla bir araya gelen iş ve meslek sahibi insanların oluşturduğu dünya çapında bir dostluk ve sivil toplum oluşumudur. Hizmet idealini esas alarak, dünyanın her yerindeki uluslararası anlayış, iyi niyet ve barışçı ilişkilerin geliştirilmesi, teşvik edilmesi ve özendirilmesi için çaba gösterir.

Rotary`nin Amacı

Bir anlayış ve yaşam biçimidir.

Toplumsaldır ve gizli hiçbir yönü yoktur.

Uluslararası tanışıklığı geliştirir.

Dostluk ve arkadaşlığın gelişmesine olanak verir.

İş ve meslek insanları arasında bilgi alışverişine fırsat sağlar.

İş ve meslek insanlarına birbirine destek olma olanağı verir.

Dostluk ve arkadaşlık ortamı içinde daha insancıl bir toplum yaratır.

Üyelerin liderlik yeteneklerini geliştirerek, yapıcı çalışmalarla topluma yararlı olmaları sağlanır.

Dünya devletleri arasında ilişkilerin gelişmesine ve evrensel barışın sağlanmasına yardımcı olur.

Rotary’nin hizmet ideali ‘’Kendinden Önce Hizmet’’ olarak tanımlanır. Bu bakış açısı tüm Rotaryenleri içine alan bir tavır belirtir ve hizmet ilkesi dünya üzerindeki tüm insanları ortak bir amaç çerçevesinde bir araya getirir.

Rotary Amblemi

Rotary’nin ilk günlerinden beri kullanılan tek sembol çark olmuştur. Çark, uygarlık ve hareket anlamını taşımaktadır.

Rotary Bayrağı

ABD Dallas’da 1929 yılında yapılan Uluslararası Rotary Konvansiyonu’nda Rotary’yi temsil edecek bayrak resmen kabul edilmiştir.

Kulüp Bayrağı

Kulübü ve bulunduğu yöreyi temsil eder ve uluslararası tanışıklığı sağlar. Kulüplerin standart bayrakları:

Kulüp toplantılarında,

Kulüplerin müşterek toplantılarında,

Bölge Asamblesi ve Bölge Konferansında,

Kulüp tarafından düzenlenen her türlü resmi toplantılarda kullanılmalıdır.

Kulüp Flamaları

Standart dizayn ile donatılmış flamalar:

Toplantılarda, masa ve kürsü üzerinde,

Üyelerin işyerlerinde,

Kulübü ziyaret eden kişilere, konuşmacılara, yurt içi ve dışından kulüp başkanlarına verilmedir.

Kulüp Çanı ve Tokmağı

Çan: Kulübün düzenli toplandığını sembolize eder,
Tokmak: Yönetim Kurulu’nu temsil eden Başkanın ve Komitelerin oluşturduğu Rotary düzeninin simgesidir.